सल्फाइड

द्वारा ब्राउज: सबै
उत्पादनहरू
 • Sodium Sulphide Yellow Flakes

  सोडियम सल्फाइडे यलो फ्लेक्स

  वर्णन

  सोडियम सल्फाइड

  पहेंलो फ्लेक्स

  अनुप्रयोगहरू

  तामा खानीमा फ्लोटेसन एजेन्टको रूपमा

  छाला टेनिंग

  पानी उपचार

  वितरण फारामहरू

  २ / / १००० किलो झोला

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Sodium Sulphide Red Flakes

  सोडियम सल्फाइड रेड फ्लेक्स

  वर्णन

  सोडियम सल्फाइड

  रिफ्लेक्स

  अनुप्रयोगहरू

  तामा खानीमा फ्लोटेसन एजेन्टको रूपमा

  छाला टेनिंग

  पानी उपचार

  वितरण फारामहरू

  २ / / १००० किलो झोला

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Sodium Metabisulfite

  सोडियम मेटाबिसल्फाइट

  वर्णन

  सोडियम मेटाबिसल्फाइट

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  उत्पादन सोडियम हाइड्रोसल्फाइट

  पिग्मेन्ट

  छाला कमाना / रबर

  पानी उपचार

  खनन उद्योग

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम,

  ठुलो झोला १००० किलोग्राम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Sodium Hydrosulphide

  सोडियम हाइड्रोसल्फाइड

  वर्णन

  सोडियम हाइड्रोसल्फाइड

  पहेंलो फ्लेक्स

  अनुप्रयोगहरू

  तामा खानीमा फ्लोटेसन एजेन्टको रूपमा

  छाला टेनिंग

  पानी उपचार

  वितरण फारामहरू

  २ / / 900 ०० किलो झोला

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्