एसिड

द्वारा ब्राउज: सबै
उत्पादनहरू
 • Oxalic acid

  Oxalic एसिड

  वर्णन

  Oxalic एसिड

  सेतो मुक्त बहने पाउडर

  अनुप्रयोगहरू

  खनन उद्योग

  एजेन्ट

  वितरण फारामहरू

  २k किलोग्राम झोला

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Formic Acid

  फार्मिक एसिड

  वर्णन

  क्लोरोएसेटिक एसिड

  तरल

  अनुप्रयोगहरू

  छाला कमाना प्रक्रिया

  Feefor संरक्षण anacidication

  विभिन्न औषधिहरूमा मध्यवर्ती

  सफाई एजेन्टहरूमा सक्रिय घटकको रूपमा

  रबर

  वितरण फारामहरू

  ड्रम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Chloroacetic Acid

  क्लोरोएसेटिक एसिड

  वर्णन

  क्लोरोएसेटिक एसिड

  सेतो क्रिस्टल

  अनुप्रयोगहरू

  सीएमसीको उत्पादन

  मेडिकल

  कीटनाशक

  अन्य

  वितरण फारामहरू

  २ / / k० किलोग्राम झोला

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Acetic Acid

  एसिटिक एसिड

  वर्णन

  एसिटिक एसिड

  लिक्विड

  अनुप्रयोगहरू

  छाला कमाना प्रक्रिया

  कपडा

  वितरण फारामहरू

  ड्रम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्