पोटेशियम formate दक्षता तुलना

पोटेशियम फोर्मेट, एक फार्मिक एसिड नुन, अन्य डी-आईसिंग एजेन्टहरू जस्तै बढी कार्य गर्दछ:

  • पोटेशियम एसीटेट
  • यूरिया
  • ग्लिसरॉल

१००% को सापेक्ष दक्षतामा लिइएको पोटेशियम फोरमेटको तुलनामा पोटेशियम एसीटेटको क्षमता efficiency० देखि% 85% मात्र हुन्छ, प्रचलित तापमानको आधारमा।

यो यूरिया को लागी करीव %०% र ग्लिसरॉल को लागी। 45% को दक्षता संग तुलना गर्दछ।

MSUKRW@X]FF8$WF3D}I}U$H


पोष्ट समय: जुन-08-२०१8