अन्य

द्वारा ब्राउज: सबै
उत्पादनहरू
 • Maleic Anhydride

  मालेरिक एनहाइड्राइड

  एस्क्रिप्शन

  मालेरिक एनहाइरी

  सेतो ईट

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  राल Prouction

  इलिवरी फार्महरू

  झोला २ 25 किलोग्राम,

  ठुलो झोला १००० किलोग्राम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Melamine

  मेलामाइन

  वर्णन

  मेलामाइन

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  MFF उत्पादन

  उत्पादन पेन्ट

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम,

  ठुलो झोला १००० किलोग्राम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्