उत्पादनहरू

द्वारा ब्राउज: सबै
उत्पादनहरू
 • Calcium Formate Feed Grade

  क्याल्सियम फोरमेट फिड ग्रेड

  वर्णन

  क्याल्शियम फर्मेट

  सेतो मुक्त बहने पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  FeePreservatives

  Feeacidifier

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १२०० किलो

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Melamine

  मेलामाइन

  वर्णन

  मेलामाइन

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  MFF उत्पादन

  उत्पादन पेन्ट

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम,

  ठुलो झोला १००० किलोग्राम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Maleic Anhydride

  मालेरिक एनहाइड्राइड

  एस्क्रिप्शन

  मालेरिक एनहाइरी

  सेतो ईट

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  राल Prouction

  इलिवरी फार्महरू

  झोला २ 25 किलोग्राम,

  ठुलो झोला १००० किलोग्राम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Oxalic acid

  Oxalic एसिड

  वर्णन

  Oxalic एसिड

  सेतो मुक्त बहने पाउडर

  अनुप्रयोगहरू

  खनन उद्योग

  एजेन्ट

  वितरण फारामहरू

  २k किलोग्राम झोला

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Formic Acid

  फार्मिक एसिड

  वर्णन

  क्लोरोएसेटिक एसिड

  तरल

  अनुप्रयोगहरू

  छाला कमाना प्रक्रिया

  Feefor संरक्षण anacidication

  विभिन्न औषधिहरूमा मध्यवर्ती

  सफाई एजेन्टहरूमा सक्रिय घटकको रूपमा

  रबर

  वितरण फारामहरू

  ड्रम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Chloroacetic Acid

  क्लोरोएसेटिक एसिड

  वर्णन

  क्लोरोएसेटिक एसिड

  सेतो क्रिस्टल

  अनुप्रयोगहरू

  सीएमसीको उत्पादन

  मेडिकल

  कीटनाशक

  अन्य

  वितरण फारामहरू

  २ / / k० किलोग्राम झोला

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Acetic Acid

  एसिटिक एसिड

  वर्णन

  एसिटिक एसिड

  लिक्विड

  अनुप्रयोगहरू

  छाला कमाना प्रक्रिया

  कपडा

  वितरण फारामहरू

  ड्रम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्