नुन

द्वारा ब्राउज: सबै
उत्पादनहरू
 • Sodium Formate 98

  सोडियम फोरमेट।

  वर्णन

  सोडियम फोरमेट

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  सोडियम हाइड्रोसल्फाइटको उत्पादन

  फार्मिक एसिडको उत्पादन

  छाला कमाना

  डिटर्जन्टहरूमा एन्जाइम स्टेबलाइजर

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १००० किलोग्राम

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  Shoulbe ह्यान्डलमा नमी शोषण रोक्न

 • Sodium Formate 92

  सोडियम फोरमेट 92 २

  वर्णन

  सोडियम फोरमेट

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  सोडियम हाइड्रोसल्फाइटको उत्पादन

  फार्मिक एसिडको उत्पादन

  छाला कमाना

  डिटर्जन्टहरूमा एन्जाइम स्टेबलाइजर

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १००० किलोग्राम

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  Shoulbe ह्यान्डलमा नमी शोषण रोक्न

 • Sodium Formate Granular

  सोडियम फोरमेट ग्रेनुलर

  वर्णन

  सोडियम फोरमेट ग्रेनुलर

  सेतो अनियमित Granules

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  Decing

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १००० किलोग्राम

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  shoulbe ह्यान्डलमा नमी शोषण रोक्न

 • Sodium Formate 95

  सोडियम फोरमेट।।

  वर्णन

  सोडियम फोरमेट

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  सोडियम हाइड्रोसल्फाइटको उत्पादन

  फार्मिक एसिडको उत्पादन

  छाला कमाना

  डिटर्जन्टहरूमा एन्जाइम स्टेबलाइजर

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १००० किलोग्राम

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  Shoulbe ह्यान्डलमा नमी शोषण रोक्न

 • Sodium Acetate

  सोडियम एसीटेट

  वर्णन

  सोडियम एसीटेट

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  Decing उद्योग

  तेल ड्रिलिंग

  एजेन्ट

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १००० किलोग्राम

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Potassium Formate Solid

  पोटेशियम फोरमेट ठोस

  वर्णन

  पोटेशियम फोरमेट

  सेतो पाउडर वा फ्लेक्स

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  Decing

  तेल ड्रिलिंग

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १००० किलोग्राम

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Calcium Formate Tech Grade

  क्याल्सियम फोरमेट टेक ग्रेड

  वर्णन

  क्याल्शियम फर्मेट

  सेतो पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  निर्माण उद्योग को लागी सहायक

  तेल, कोइलाको प्राकृतिक कृषकको गुप्ती प्रसंस्करणका लागि सहायकहरू

  छाला सहायक

  फाइबर अनुलहरीहरू

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १२०० किलो

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Potassium Formate Liquid

  पोटेशियम फोरमेट तरल

  वर्णन

  पोटेशियम फोरमेट

  लिक्विड

  अनुप्रयोगहरू

  Decing

  तेल ड्रिलिंग

  वितरण फारामहरू

  ड्रम

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्

 • Calcium Formate Feed Grade

  क्याल्सियम फोरमेट फिड ग्रेड

  वर्णन

  क्याल्शियम फर्मेट

  सेतो मुक्त बहने पाउडर

  पानीमा घुलनशील

  अनुप्रयोगहरू

  FeePreservatives

  Feeacidifier

  वितरण फारामहरू

  झोला २ 25 किलोग्राम, प्यालेटको साथ १२०० किलो

  ठूला झोलाहरू 1000 किलोग्राम an1200 किलो

  भण्डारण

  चिसो र सुख्खा राख्नुहोस्